toc Рубрики

Тіньова міжнародна торгівля: макроекономічна теорія та фіскальні наслідки для України

Тіньова міжнародна торгівля: макроекономічна теорія та фіскальні наслідки для УкраїниТіньова міжнародна торгівля: макроекономічна теорія та фіскальні наслідки для України: монографія / [Вдовиченко А. М ., Зубрицький А. І ., Рубцов О. М ., Семир’янов Д . Я., Серебрянський Д. М .] ; за заг. ред. Д. М . Серебрянського. – К.: Алерта, 2014. – 202 с.


Досліджено місце та значення офіційної зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України. Оцінено масштаби заниження (завищення) експортно-імпортних операцій та визначено, як впливають такі процеси на макроекономічні показники економіки України. Проаналізовано фіскальні та економічні наслідки зовнішньоторговельних розбіжностей при імпорті товарів в Україну. Доведено та оцінено наявність тіньового сектору у сфері зовнішньої торгівлі України. Описано типові схеми маніпулювання митною вартістю товарів при їх експорті та імпорті. Виявлено сектори впливу та макроекономічні наслідки реалізації тіньових схем у міжнародній торгівлі. Проаналізовано окремі аспекти національних та світових трендів у механізмі протидії мінімізації та оптимізації оподаткування в міжнародній торгівлі.
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів, працівників міністерств та відомств, а також широкий загал читачів, які цікавляться проблемою тіньової міжнародної торгівлі.

Автори:
Вдовиченко А. М. (1.1, 3.2); Зубрицький А. І. (1.1, 2.1, 2.2, 3.1); Рубцов О. М. (3.1., 3.3); Семир’янов Д. Я. (1.2, 2.1, 3.3); Серебрянський Д. М. (загальна редакція, 1.1, розділ 2, розділ 3, вступ, висновки).

Завантажити у форматі PDF