toc Рубрики

Учасники

Алєксєєв І. В. ВАЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Бабенко Б. І. АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТНОГО КОНТРОЛЮ МИТНИЦЯМИ ДФС УКРАЇНИ

Бережнюк І. І. ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ УЕО ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ УГОД

Борейко Н. М. ДО ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКОВИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Брехов С. С. ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ АПП В УКРАЇНІ

Вдовиченко А. М. ЕВОЛЮЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Вдовиченко А. М. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДФС УКРАЇНИ

Гаврилова В. О. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Дворнічена І. М. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВІДЕОКОНТРОЛЮ В АВТОМОБІЛЬНИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ

Дейнека В. Ф. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ОБЛАСТЕЙ ТА ФАКТОРІВ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФУНКЦІЙ І ПРОЦЕДУР СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОРГАНІВ ДФС

Долгий О. О. ДО ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТНИХ ІНІЦІАТИВ ЩОДО УТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

Долгий О. . ДО ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТНИХ ІНІЦІАТИВ ЩОДО УТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ

Желізняк Р. Й. ВАЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Задорожня Л. А. ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ АПП В УКРАЇНІ

Зубрицький А. І. ЕВОЛЮЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Зубрицький А. І. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДФС УКРАЇНИ

Іванишина О. С. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Капітанець С. В. КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНАХ ДФС ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кармаліта М. В. СТАТИЧНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ МОДЕЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ТА КОМЕНТАРІВ ДО НЕЇ

Касперович Ю. В. ПОДАТКОВА РЕФОРМІСТИКА НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ковтунович Н. Л. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ АЗЕРБАЙДЖАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Козарезенко Л. В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Корчева В. І. ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ФІСКАЛЬНУ ПОЛІТИКУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

Крючкова Н. М. FISCAL ASPECTS OF STABILIZATION POLICY IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCE

Лисецька Н. М. ОСНОВНІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

Микитюк О. В. РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ У СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Миронов О. В. АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТНОГО КОНТРОЛЮ МИТНИЦЯМИ ДФС УКРАЇНИ

Міндова О. І. ОПОДАТКУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ В УКРАЇНІ

Молдован Е. С. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Найдюк С. В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНАХ ДФС УКРАЇНИ

Несторишен І. В. УПОВНОВАЖЕНІ ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАТОРИ: ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Новицька Н. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Панура Ю. В. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Плець І. І. РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ У СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Попель С. А. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОСКАРЖЕННЯМ РІШЕНЬ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ У СФЕРІ КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

Прокопенко І. А. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Прус Л. Р. ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРШОГО МЕТОДУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ

Редич О. В. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СУКУПНОЇ СТАВКИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Решетніков Ю. М. АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТНОГО КОНТРОЛЮ МИТНИЦЯМИ ДФС УКРАЇНИ

Розум О. М. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ТА СУТНОСТІ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ ФУНКЦІЙ І ПРОЦЕДУР ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ ЗАВДАНЬ

Романенко В. В. Завдання ризик-орієнтованої системи адміністрування податків і зборів в Україні

Руда Т. В. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ МИТНИХ ПОСЛУГ В США

Селезень П. О. ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ‟БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК” НА ОСНОВІ МОДЕЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ОЕСР: ПРАВОЗАСТОВНІ АСПЕКТИ

Селіна І. В. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПДВ

Серебрянський Д. М. Про що свідчать фіскальні характеристики податку на прибуток підприємств в Україні?

Скоромцова Т. О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УДОСКОНПЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ В УКРАЇНІ

Соколовська О. В. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ КОРПОРАЦІЙ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Стадник М. В. ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ОЕСР В МІЖНАРОДНОМУ ОПОДАТКУВАННІ

Стадник М. В. МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ РЕФОРМУВАННЯ ПДВ В ЄС

Стародуб Д. М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ ТА КРАЇН СНД

Сушкова О. Є. Критерії ідентифікації ризикових платників податків

Трубіна М. В. МАТЕРІАЛЬНО-СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК МЕТОД ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОЯВІВ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ

Туржанський В. А. УПОВНОВАЖЕНІ ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАТОРИ: ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Хома В. О. ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Царенко В. І. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВІДЕОКОНТРОЛЮ В АВТОМОБІЛЬНИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ

Чуркіна І. Є. ВПЛИВ ЕФЕКТІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК МАКРОЧИННИКІВ НА ФІСКАЛЬНУ СФЕРУ В УКРАЇНІ

Шавло І. А. КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДФС

Швабій К. І. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Шило О. І. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ МИТНИХ ПОСЛУГ В США

Шкуренко Н. Г. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРУПЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В ОРГАНАХ ДФС

Щур Р. І. РОЛЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ У СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ