toc Рубрики
homeНауково-дослідний центр митної справи Відділ дослідження проблем митної політики

Відділ дослідження проблем митної політики

Головними завданнями Відділу є:

 Дослідження впливу митної політики на національну безпеку держави.

Участь у реалізації державної політики у сфері митної справи у взаємодії з науково-дослідними та навчальними установами, а також із державними органами виконавчої влади.

Проведення досліджень для визначення стратегічних напрямів розвитку та трансформації митної справи відповідно до вітчизняного законодавства, міжнародних угод та Конвенцій.

Особливості реалізації митної політики в умовах євроінтеграції України.

Пошуковий огляд наукових публікацій та узагальнення наукової інформації з метою забезпечення наукових досліджень актуальними відомостями про досягнення вітчизняної і світової науки в сфері митної справи.

Розвиток міжнародного співробітництва у межах компетенції відділу під час проведення досліджень у сфері митної справи.

Участь у розробленні науково-дослідних програм і тематики робіт Державної фіскальної служби за складовими митної справи.

Участь у формуванні наукової оцінки ступеня адаптації нормативно-правових актів щодо митної справи до правил міжнародних угод і конвенцій з метою визначення напрямів (шляхів, методів тощо) підвищення ефективності митної системи.

Оцінка ефективності впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність митних органів.

Виявлення проблемних питань у сфері митної справи та проведення досліджень з метою визначення шляхів їх подолання.

Дослідження та узагальнення міжнародного досвіду у сфері митної справи, розроблення пропозицій щодо можливостей використання його митними органами України.

Наукове прогнозування розвитку митної справи за результатами виконання окремих тем науково-дослідних робіт.

Проведення в межах компетенції Відділу наукових досліджень щодо адаптації національного законодавства України до положень міжнародних договорів з питань митної справи.

Участь в розробці та експертній оцінці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на зміну та вдосконалення складових митної справи.

 


Працівники:
Фрадинський Олександр Анатолійович - завідувач відділу дослідження проблем митної політики, кандидат наук, доцент
Несторишен Ігор Васильович - провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем митної політики, кандидат наук, доцент
Туржанський Віталій Анатолійович - старший науковий співробітник відділу дослідження проблем митної політики, кандидат наук, доцент
Медвідь Юрій Олександрович - науковий співробітник відділу дослідження проблем митної політики
Неліпович Олена Володимирівна - науковий співробітник відділу дослідження проблем митної політики
Корнійчук Олеся Олександрівна - молодший науковий співробітник відділу дослідження проблем митної політики