toc Рубрики
homeНауково-дослідний центр митної справи Відділ дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи

Відділ дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи

Основними напрямами діяльності відділу дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи Науково-дослідного центру митної справи є:

-    дослідження та узагальнення міжнародного досвіду у сфері митної справи, розроблення пропозицій щодо можливостей використання його органами доходів і зборів України.

-    Здійснення досліджень у сфері митної експертизи.

-    Участь у формуванні та реалізації наукової політики Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України.

-    Участь у реалізації державної політики у сфері митної справи у взаємодії з науково-дослідними та навчальними установами, а також із органами центральної виконавчої влади.

-    Проведення прикладних досліджень з економічного, організаційно-управлінського та організаційно-правового напрямів у митній сфері.

-    Здійснення контролю за обліком та ефективним використанням бібліотечного фонду.

-    Участь в організації підвищення рівня професійної компетентності працівників Державної фіскальної служби України.

-    Пошуковий огляд наукових публікацій та узагальнення наукової інформації з метою забезпечення наукових досліджень актуальними відомостями про досягнення вітчизняної і світової науки в сфері здійснення державної митної справи.

-    Розвиток співробітництва у межах компетенції Відділу під час проведення досліджень у сфері митної справи.

-    Участь у розробленні тематики НДДКР Державної фіскальної служби України за складовими митної справи.

-    Участь у формуванні наукової оцінки ступеня адаптації нормативно-правових актів щодо митної справи до правил міжнародних угод і конвенцій з метою визначення напрямів (шляхів, методів тощо) підвищення ефективності митної системи.

-    Виявлення проблемних питань у сфері здійснення державної митної справи та проведення досліджень з метою визначення шляхів їх вирішення.

-    Проведення в межах компетенції Відділу наукових досліджень щодо адаптації національного законодавства України до положень міжнародних договорів з питань митної справи та відповідної імплементації.

-    Участь у робочих групах, комунікативних заходах, які ініціюються Державною фіскальною службою, міжнародними організаціями та донорами.

-    Участь в розробці та експертній оцінці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на зміну та вдосконалення складових митної справи.

-    Організація комунікативних заходів у межах закріплених за Відділом науково-дослідних тем.

Здійснення, відповідно до завдань Центру, інших видів наукової діяльності.
Працівники:
Прус Людмила Романівна - завідувач відділу дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи, кандидат наук, доцент
Руда Тетяна Василівна - провідний науковий співробітник відділу дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи, кандидат наук, старший науковий співробітник
Молдован Ельвіра Степанівна - старший науковий співробітник відділу дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи, кандидат наук
Попель Сергій Анатолійович - старший науковий співробітник відділу дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи, кандидат наук
Коновалов Юрій Олександрович - науковий співробітник відділу дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи
Романюк Уляна Василівна - молодший науковий співробітник відділу дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи