toc Рубрики
homeНауково-дослідний центр митної справи Відділ дослідженнь організаційно-правового забезпечення митної безпеки

Відділ дослідженнь організаційно-правового забезпечення митної безпеки

Основними напрямами діяльності відділу досліджень організаційно-правового забезпечення митної безпеки є:

 участь у формуванні та реалізації наукової політики Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України;

 виконання прикладних досліджень з питань організаційного, правового та економічного забезпечення митної безпеки відповідно до Тематичного плану ДФС України; 

 проведення заходів з наукової та науково-технічної діяльності в межах завдань, визначених Статутом Науково-дослідного інституту фіскальної політики, та, відповідно, до повноважень відділу;

 налагодження співробітництва у межах компетенції відділу, сприяння розвитку наукового співробітництва на національному та міжнародному рівнях;

 участь у робочих групах, комунікативних заходах, що ініціюються ДФС України, міжнародними організаціями та донорами;

 організація та/або керівництво проходження навчальної практики та стажування за напрямами діяльності відділу та ін.;

 здійснення наукового керівництва та надання рекомендаційних висновків щодо дисертаційних досліджень з питань митної справи.


Працівники:
Царенко Володимир Іванович - завідувач відділу дослідженнь організаційно-правового забезпечення митної безпеки, кандидат наук, доцент
Хома Валерій Олесксандрович - провідний науковий співробітник відділу дослідженнь організаційно-правового забезпечення митної безпеки, кандидат наук, доцент
Капітанець Світлана Володимирівна - старший науковий співробітник відділу дослідженнь організаційно-правового забезпечення митної безпеки, кандидат наук, доцент
Яковенко Оксана Вікторівна - старший науковий співробітник відділу дослідженнь організаційно-правового забезпечення митної безпеки, кандидат наук, доцент
Бабенко Борис Іванович - науковий співробітник відділу дослідженнь організаційно-правового забезпечення митної безпеки, кандидат наук, доцент
Решетніков Юрій Михайлович - науковий співробітник відділу дослідженнь організаційно-правового забезпечення митної безпеки
Дворнічена Інна Михайлівна - молодший науковий співробітник відділу дослідженнь організаційно-правового забезпечення митної безпеки
Шило Оксана Іванівна - молодший науковий співробітник відділу дослідженнь організаційно-правового забезпечення митної безпеки