toc Рубрики
homeНауково-дослідний центр проблем оподаткування та фінансового права Відділ економіко-математичного моделювання в оподаткуванні

Відділ економіко-математичного моделювання в оподаткуванні

Метою функціонування відділу є аналітичне забезпечення процесу реформування податкової системи України

Завданнями відділу є:

1)       оцінювання кількісних ефектів законодавчих ініціатив у сфері оподаткування;

2)       розробка економіко-математичних моделей для вирішення завдань прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів та країни в цілому;

3)       вдосконалення емпіричного інструментарію прогнозування податкових надходжень, що використовується фіскальними органами;

4)       дослідження та апробація сучасних методик та підходів у сфері економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів в оподаткуванні;

5)       вивчення міжнародного досвіду функціонування аналітичних підрозділів фіскальних адміністрацій;

6)       розробка методичних рекомендацій та алгоритмів щодо оцінювання ефективності адміністрування податків і зборів органами ДФС України та ін.

З метою кількісного аналізу даних співробітниками відділу використовуються наступні програмні продукти:

·        SAS

·        Stata

·        Gretl

·        Eviews

·        Jmulti  


Працівники:
Соколовська Олена Василівна - провідний науковий співробітник відділу економіко-математичного моделювання в оподаткуванні, кандидат наук, старший науковий співробітник
Габорак Тетяна Анатоліївна - молодший науковий співробітник відділу економіко-математичного моделювання в оподаткуванні
Гороховець Євген Вікторович - молодший науковий співробітник відділу економіко-математичного моделювання в оподаткуванні