toc Рубрики
homeНауково-дослідний центр проблем оподаткування та фінансового права Відділ дослідження міжнародного досвіду оподаткування

Відділ дослідження міжнародного досвіду оподаткування

Основними завданнями Відділу є:

Організація та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері фінансового й інших галузей права та оподаткування, враховуючи міжнародний досвід.

Виконання замовлень Державної фіскальної служби України та інших органів державної влади щодо розробки засад наукової, правової та фінансової політики.

Вивчення і використання міжнародного наукового та науково-технічного досвіду у сфері оподаткування, фінансового й інших галузей права.

У 2016 р. науковцями відділу здійснюється дослідження на тему «Інститут бенефіціарного власника в Україні та можливі напрями його вдосконалення в контексті світового досвіду» на замовлення Департаменту міжнародних зв’язків Державної фіскальної служби України.

Метою виконання даної НДР визначено розробку узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування концепції бенефіціарного власника у контексті боротьби з практикою неналежного використання договірних норм у сфері оподаткування та науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення податкового законодавства

В рамках виконання НДР також заплановано проведення науково-комунікативних заходів, публікацію статей у фахових виданнях, що дозволить долучити до обговорення даної проблематики широке коло науковців та практиків, що буде сприяти боротьбі з практикою неналежного використання договірних норм у сфері оподаткування.


Працівники:
Тимченко Леонід Дмитрович - завідувач відділу дослідження міжнародного досвіду оподаткування, доктор наук, професор
Селезень Павло Олександрович - провідний науковий співробітник відділу дослідження міжнародного досвіду оподаткування, кандидат наук, старший науковий співробітник
Кармаліта Марія Володимирівна - старший науковий співробітник відділу дослідження міжнародного досвіду оподаткування, кандидат наук, доцент
Євсєєва Ірина Олександрівна - науковий співробітник відділу дослідження міжнародного досвіду оподаткування