toc Рубрики
homeТези доповідейМитні аспекти зближення України та Європейського Союзу

Митні аспекти зближення України та Європейського Союзу

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В ЄС
Медвідь Юрій Олександрович
науковий співробітник
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

В умовах міжнародної економічної інтеграції, збільшення обсягів міжнародної торгівлі та кількості зовнішньоекономічних операцій виникає необхідність спрощення процедур митного контролю при збереженні належного рівня митної безпеки.

РЕФОРМУВАННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ, КОНТРОЛЮ ТА КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ
Попель Сергій Анатолійович
канд. екон. наук, старший науковий співробітник
відділу досліджень міжнародного досвіду
та митної експертизи НДЦ митної справи
НДІ фіскальної політики Університету ДФС України

 

На сучасному етапі реформування митної системи України особливо актуальним є питання імплементація норм міжнародних стандартів до вітчизняного митного законодавства. Оскільки сьогодні, існує значна кількість невизначеностей та проблемних питань що стосуються реалізації статей Митного кодексу України, зокрема в частині, що стосується визначення, контролю та коригування митної вартості товарівМИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Прокіпчук Левко Ігорович,
аспірант
Львівський національний університет імені І. Франка

  

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом забезпечило необхідність перегляду правил митної політики України. На даний час це основна вимога для забезпечення інтеграції у європейський та світовий торговельний простір. Як держава, яка в майбутньому претендує на членство в ЄС, Україна зобов’язується переформатувати митну політику в напрямку лібералізації торгівельних відносин з країнами-членами ЄС з забезпеченням скасування або зниженням ставок мита на визначені Угодою про Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС товари та групи товарів, а також удосконалення, спрощення та забезпечення прозорості системи адміністрування митних платежів та, що особливо важливо, забезпечити оптимізацію вітчизняного законодавства в сфері митної політики до вимог ЄС.  Слід зауважити, що відповідно до Угоди, до митного законодавства нашої держави слід імплементувати  близько 70-80% положень Митного кодексу Європейського Союзу [2, 3].

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТАРГЕТИНГ-ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
Булана Віталія Володимирівна,
заступник начальника управління-начальник
відділу розробки профілів ризиків управління
профілювання митних ризиків
Департаменту організації митного контролю  ДФС України
Брендак Аліна Іванівна,
начальник відділу координації та оцінки
застосування СУР управління  профілювання митних ризиків
Департаменту організації митного контролю ДФС України
Несторишен Ігор Васильович,
к.е.н., доцент,
провідний науковий співробітник,
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України

 

Активізація зовнішньоекономічної діяльності за умов глобалізації світової економіки вимагає постійного удосконалення механізму митного контролю, зокрема, й за рахунок підвищення ефективності функціонування системи аналізу ризиків. Одним із таких інструментів є попереднє інформування, доцільність практичного застосування якого доведено діяльністю митних адміністрацій зарубіжних країн. Відмітимо, проектом Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей» (реєстраційний № 4777 від 03.06.2016) передбачено запровадження інституту попереднього інформування, зокрема, визначено необхідність подання економічними операторами короткої ввізної декларації, форма якої та перелік відомостей, що до неї вносяться залежно від засобу та способу переміщення товарів через митний кордон України, наявності сертифіката уповноваженого економічного оператора, що будуть визначатись Кабінетом Міністрів України [1].

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ У КРАЇНАХ ЄС ВІДПОВІДНО ДО МИТНОГО КОДЕКСУ ЄС (РЕГЛАМЕНТ 952/2013)
Руда Тетяна Василівна,
канд. екон. наук, старш.
наук. співроб.
провідний науковий співробітник відділу
дослідження міжнародного досвіду та
митної експертизи
Науково-дослідного центру митної справи
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Університету державної фіскальної
служби України


Руда Тетяна Василівна,канд. екон. наук, старш.наук. співроб.провідний науковий співробітник відділудослідження міжнародного досвіду тамитної експертизиНауково-дослідного центру митної справиНауково-дослідного інституту фіскальної політикиУніверситету державної фіскальноїслужби України  З 1 травня 2016 р. із вступом в дію основних положень нового Митного кодексу ЄС (Регламенту 952/2013) відбулись певні зміни у підходах до визначення митної вартості товарів. Зокрема, вартість угоди на товари, що були продані для експорту на митну територію ЄС визначається в момент прийняття митної декларації на основі продажу безпосередньо перед надходженням товару на митну територію.