toc Рубрики
homeТези доповідейАктуальні проблеми нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної політики та здійснення державної митної справи

Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної політики та здійснення державної митної справи

ЗАСТОСУВАННЯ МИТНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕРОБКИ НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ В КОНТЕКСТІ УНІФІКАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ МИТНИХ ПРАВИЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ
Несторишен І. В., к. е. н., доцент,
провідний науковий співробітник відділу
 дослідження проблем організації митного контролю
Туржанський В. А., к. е. н., доцент,
старший науковий співробітник відділу
 дослідження проблем організації митного контролю
НДЦМС НДІФП УДФСУ

 

В умовах активізації в Україні євроінтеграційних процесів актуалізується питання побудови ефективної моделі співпраці вітчизняної та європейської бізнес-спільноти в умовах існування значних адміністративних перешкод та технічних бар’єрів у процесі  доступу вітчизняних виробників до європейського ринку. За таких умов, особливої вагомості набувають переваги застосування толінгових операцій, які передбачають переробку іноземної сировини з дотриманням вимог митного режиму «переробка на митній території». Застосування даного митного режиму дозволяє ввозити сировину і вивозити готову продукцію без сплати мита, що є одночасно вигідним як для європейського бізнесу (можливість зниження собівартості виробленої продукції без значних капітальних витрат на відкриття потужностей в Україні), так і для вітчизняного – отримання додаткових замовлень та завантаження виробничих потужностей.

СИСТЕМА МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ
Болдова А.А. к.пед.н.,
доцент кафедри фінансових ринків
Максимчук Є.А.
ННІ фінансів, банківської справи, 4 курс
Університет державної фіскальної
служби України

 

У зв’язку із євроінтеграцією України посилюються вимоги міжнародних організацій стосовно діяльності внутрішнього ринку України, зокрема відбувається вплив міжнародних вимог на національну систему митного регулювання в Україні.